ผลการค้นหาสำหรับ "".

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 2, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 30
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
Business Analyst Officer
Business Analyst Officer ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ปริมณฑล 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ปริมณฑล 
พนักงานขายประจำรถ Food Truck
พนักงานขายประจำรถ Food Truck ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ปริมณฑล 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ปริมณฑล 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่งสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่งสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ 
ผู้แทนขาย Cash Van
ผู้แทนขาย Cash Van ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำประเทศลาว)
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำประเทศลาว) โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Deli
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Deli ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำประเทศกัมพูชา)
ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำประเทศกัมพูชา) โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (ประจำประเทศกัมพูชา) โรงงาน/ผลิตโรงงาน ต่างประเทศ 
วิศวกรไฟฟ้า(ลพบุรี)
วิศวกรไฟฟ้า(ลพบุรี) วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
วิศวกรเครื่องกล (ลพบุรี)
วิศวกรเครื่องกล (ลพบุรี) วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
หัวหน้างานปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ
หัวหน้างานปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
หัวหน้างานปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า
หัวหน้างานปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต (ฉะเชิงเทรา)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต (ฉะเชิงเทรา) โรงงาน/ผลิตโรงงาน กรุงเทพ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน กรุงเทพ 
Farm Tech Founder in Residence (Betagro Ventures)
Farm Tech Founder in Residence (Betagro Ventures) ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
นักบัญชี (นครปฐม)
นักบัญชี (นครปฐม) การเงินและบัญชี ปริมณฑล 
การเงินและบัญชี ปริมณฑล 
Officer - System Engineering
Officer - System Engineering วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน
วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคตะวันออก 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคตะวันออก 
ผู้จัดการร้าน Betagro Shop กรุงเทพและปริมณฑล
ผู้จัดการร้าน Betagro Shop กรุงเทพและปริมณฑล ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(การขาย)
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(การขาย) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ (กัมพูชา)
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ (กัมพูชา) คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ 
เภสัชกรประกันคุณภาพ(ลพบุรี)
เภสัชกรประกันคุณภาพ(ลพบุรี) คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง