ผลการค้นหาสำหรับ "".

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 5, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 118
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
สัตวบาล (ฟาร์มไก่) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
Scrum Master
Scrum Master เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ 
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล)
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกขาย Industry
ผู้จัดการแผนกขาย Industry ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ต่างประเทศ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพ 
ผู้แทนขายต่างประเทศ
ผู้แทนขายต่างประเทศ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
สัตวแพทย์
สัตวแพทย์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ผู้แทนขาย(อาหารสัตว์เลี้ยง)
ผู้แทนขาย(อาหารสัตว์เลี้ยง) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดส่ง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดส่ง การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสผลิต(ควบคุมเครื่อง)
เจ้าหน้าที่อาวุโสผลิต(ควบคุมเครื่อง) โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
ผู้แทนขาย(ประจำโรงงาน)
ผู้แทนขาย(ประจำโรงงาน) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ผู้จัดการฝ่าย Production Engineering
ผู้จัดการฝ่าย Production Engineering วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคเหนือ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคเหนือ 
ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)
ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขายอาวุโส
ผู้แทนขายอาวุโส ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต
หัวหน้าปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง 
ผู้แทนขาย(ทีมกิจการสาขา)
ผู้แทนขาย(ทีมกิจการสาขา) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ