Bangkok and Boundary Area (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 4, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 77
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
สัตว์แพทย์วิชาการ
สัตว์แพทย์วิชาการ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย อาหารสัตว์ (สัตว์ปีก/สัตว์น้ำ) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Process Food) การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (OEM Food) การตลาด กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
สัตวบาล (ฟาร์มไก่) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (Lab service)
ผู้แทนขาย (Lab service) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
Founder in Residence (FiR)
Founder in Residence (FiR) การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล)
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
IT Audit
IT Audit เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
Senior Marketing
Senior Marketing การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
Internal Audit Officer
Internal Audit Officer ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กรุงเทพ 
ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กรุงเทพ 
ผู้แทนขายต่างประเทศ
ผู้แทนขายต่างประเทศ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้อำนวยการการตลาด
ผู้อำนวยการการตลาด การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
วิศวกร(สาธารณูปโภค)
วิศวกร(สาธารณูปโภค) วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ปริมณฑล 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ปริมณฑล 
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลงานจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลงานจัดซื้อ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้ชำนาญการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้ชำนาญการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ