Bangkok and Boundary Area (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จาก 11
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
Business Analyst Officer
Business Analyst Officer ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ปริมณฑล 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ปริมณฑล 
พนักงานขายประจำรถ Food Truck
พนักงานขายประจำรถ Food Truck ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ปริมณฑล 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ปริมณฑล 
ผู้แทนขาย Cash Van
ผู้แทนขาย Cash Van ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Deli
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Deli ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต (ฉะเชิงเทรา)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผลิต (ฉะเชิงเทรา) โรงงาน/ผลิตโรงงาน กรุงเทพ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน กรุงเทพ 
Farm Tech Founder in Residence (Betagro Ventures)
Farm Tech Founder in Residence (Betagro Ventures) ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
นักบัญชี (นครปฐม)
นักบัญชี (นครปฐม) การเงินและบัญชี ปริมณฑล 
การเงินและบัญชี ปริมณฑล 
ผู้จัดการร้าน Betagro Shop กรุงเทพและปริมณฑล
ผู้จัดการร้าน Betagro Shop กรุงเทพและปริมณฑล ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(การขาย)
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(การขาย) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ