Bangkok and Boundary Area (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 4, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 94
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (OEM Food) การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Process Food) การตลาด กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
Product owner & data Lead
Product owner & data Lead การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพ 
ทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพ 
Senior Sales Representative (Hygiene)
Senior Sales Representative (Hygiene) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (Lab service)
ผู้แทนขาย (Lab service) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
สัตวบาล (ฟาร์มไก่) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล)
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้ชำนาญการวิชาการปศุสัตว์
ผู้ชำนาญการวิชาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสวิชาการปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่อาวุโสวิชาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
Founder in Residence (FiR)
Founder in Residence (FiR) การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้แทนขายต่างประเทศ
ผู้แทนขายต่างประเทศ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้อำนวยการการตลาด
ผู้อำนวยการการตลาด การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
วิศวกร(สาธารณูปโภค)
วิศวกร(สาธารณูปโภค) วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ปริมณฑล 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ปริมณฑล 
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Strategy Animal Health)
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Strategy Animal Health) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย กรุงเทพ 
Business Analyst (IT)
Business Analyst (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ Telesales
เจ้าหน้าที่ Telesales ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Strategy Feed)
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Strategy Feed) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ