Bangkok and Boundary Area (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 3, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 53
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
ผู้จัดการฝ่าย Logistics
ผู้จัดการฝ่าย Logistics การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
Venture Associate
Venture Associate ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (Supermarket)
ผู้แทนขาย (Supermarket) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย(Food Service)
ผู้แทนขาย(Food Service) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขายอาวุโส(Hypermarket)
ผู้แทนขายอาวุโส(Hypermarket) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
สัตว์แพทย์วิชาการ
สัตว์แพทย์วิชาการ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
Trade Marketing
Trade Marketing การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
Division Manager Sales
Division Manager Sales การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
Business Development Senior Officer
Business Development Senior Officer ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
วิศวกร
วิศวกร วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม กรุงเทพ 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (OEM Food) การตลาด กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Process Food) การตลาด กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
สัตวบาล (ฟาร์มไก่) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล)
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขายต่างประเทศ
ผู้แทนขายต่างประเทศ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการร้าน Consignment
ผู้จัดการร้าน Consignment ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
Chef
Chef ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด การตลาด กรุงเทพ 
การตลาด กรุงเทพ