ผู้แทนขาย (ภาคกลาง)

วันที่: 15 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

บริษัท: betagropub

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด / บริหาร
 - มีประสบการณ์ 1 ปี  ด้านการขาย

- สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

- สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้ 

- มีความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ขายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ,ลูกชิ้นไส้กรอก,ไก่และสุกร ในเขตที่รับผิดชอบ 
- ดูแลยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย 
- รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ 
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย