Supply Chain Management (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จาก 4
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ปริมณฑล 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ปริมณฑล 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่งสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่งสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ 
หัวหน้างานปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ
หัวหน้างานปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
หัวหน้างานปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า
หัวหน้างานปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออก