Supply Chain Management (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จาก 11
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ต่างประเทศ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
หัวหน้างานปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ
หัวหน้างานปฏิบัติการคลังวัตถุดิบ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลงานจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลงานจัดซื้อ การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดส่ง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดส่ง การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ