Sales (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 2, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 43
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
ผู้แทนขายต่างประเทศ
ผู้แทนขายต่างประเทศ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ต่างประเทศ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ต่างประเทศ 
ผู้แทนขาย (Lab service)
ผู้แทนขาย (Lab service) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล)
ผู้แทนขาย (โซนกรุงเทพ และปริมณฑล) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขายต่างประเทศ
ผู้แทนขายต่างประเทศ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย(อาหารสัตว์เลี้ยง)
ผู้แทนขาย(อาหารสัตว์เลี้ยง) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่ Telesales
เจ้าหน้าที่ Telesales ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการสาขา (ประจำประเทศลาว)
ผู้จัดการสาขา (ประจำประเทศลาว) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ต่างประเทศ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ต่างประเทศ 
ผู้แทนขาย (ภาคใต้)
ผู้แทนขาย (ภาคใต้) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
ผู้แทนขาย(ทีมกิจการสาขา)
ผู้แทนขาย(ทีมกิจการสาขา) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย (เวชภัณฑ์)
ผู้จัดการฝ่ายขาย (เวชภัณฑ์) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย
ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย
ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคใต้ 
ผู้แทนขาย (E-Commerce)
ผู้แทนขาย (E-Commerce) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขายอาวุโส
ผู้แทนขายอาวุโส ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้จัดการแผนกขาย
ผู้จัดการแผนกขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคกลาง 
ผู้แทนขาย (ประจำโรงงาน)
ผู้แทนขาย (ประจำโรงงาน) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ปริมณฑล 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ปริมณฑล 
ผู้แทนขาย (ภาคกลาง)
ผู้แทนขาย (ภาคกลาง) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคเหนือ 
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออก)
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออก) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันตก
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันตก
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ชำนาญการขายต่างประเทศ (Key Account Japan)
ผู้ชำนาญการขายต่างประเทศ (Key Account Japan) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้จัดการร้าน
ผู้จัดการร้าน ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สัตว์
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สัตว์ ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)
ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(Betagro Deli)
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(Betagro Deli) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ