Others (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 2, ผลลัพธ์ 1 ถึง 25 จาก 37
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
สัตว์แพทย์วิชาการ
สัตว์แพทย์วิชาการ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
สัตวบาล (ฟาร์มไก่) ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ปริมณฑล 
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ 
IT Audit
IT Audit เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพ 
Internal Audit Officer
Internal Audit Officer ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กรุงเทพ 
ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยง กรุงเทพ 
สัตวแพทย์
สัตวแพทย์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคเหนือ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคเหนือ 
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ชำนาญการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้ชำนาญการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ 
นักวิชาการชำนาญการ
นักวิชาการชำนาญการ ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
ร้านอาหารและโรงแรม กรุงเทพ 
นักวิเคราะห์ Lab จุล
นักวิเคราะห์ Lab จุล วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ปริมณฑล 
วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ปริมณฑล 
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์ วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ปริมณฑล 
วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ปริมณฑล 
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ กรุงเทพ 
วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ กรุงเทพ 
หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง
หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ภาคกลาง 
วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ ภาคกลาง 
ผู้เชียวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้เชียวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ กรุงเทพ 
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน สุกรพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมสุกรขุน สุกรพันธุ์ ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
ปศุสัตว์/ผลิตปศุสัตว์ กรุงเทพ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง 
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปริมณฑล 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปริมณฑล