Northeast (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จาก 8
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
ผู้แทนขาย
ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขาย
ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)
ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขายอาวุโส
ผู้แทนขายอาวุโส ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต
หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ