Northeast (TH)

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จาก 11
ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
เจ้าหน้าที่ผลิต
เจ้าหน้าที่ผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขายอาวุโส
ผู้แทนขายอาวุโส ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิศวกรซ่อมบำรุง(เครื่องกล)
วิศวกรซ่อมบำรุง(เครื่องกล) วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต
หัวหน้างานปฏิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขาย
ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขาย
ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)
ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ