• กิจกรรม Science KMITL Job Fair 2024

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) นำโดยศูนย์สรรหาและคัดเลือกกลาง เครือเบทาโกร ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม Science KMITL Job Fair 2024 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยครั้งนี้ไปนำทั้งความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานต่างๆที่น้องๆสนใจไปแชร์กันอย่างเต็มที่ และยังเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี

  • กิจกรรม Science KMITL Job Fair 2024

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) นำโดยศูนย์สรรหาและคัดเลือกกลาง เครือเบทาโกร ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม Science KMITL Job Fair 2024 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยครั้งนี้ไปนำทั้งความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานต่างๆที่น้องๆสนใจไปแชร์กันอย่างเต็มที่ และยังเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี

  • กิจกรรม Science KMITL Job Fair 2024

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) นำโดยศูนย์สรรหาและคัดเลือกกลาง เครือเบทาโกร ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม Science KMITL Job Fair 2024 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยครั้งนี้ไปนำทั้งความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานต่างๆที่น้องๆสนใจไปแชร์กันอย่างเต็มที่ และยังเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี